Åpent kjøp i 30 dager
Ingen toll eller momsgebyrer
Personlig service
Velg land
  • Sverige
  • Danmark
  • Suomi
  • DE

Viser priser inkl. moms

|

Gjør valg i brukernavnet til venstre
Hylte Hunting & Outdoor

Jakt

Skyting

Fiske

Klær & Sko

Friluftsliv

Hage

Skog

Hjem & Hushold

Bygg & Verktøy

Dyr & Landbruk

Tilbudshjørne

Hylte

/

Angrerett, Åpent kjøp, Retur & Garanti

Angrerett, Åpent kjøp, Retur & Garanti

Angrerett

For kunder som fjernhandeler (f.eks. via Selskapets nettside eller telefon) gjelder Lov (2005:59) om fjernavtale og avtale utenfor forretningslokaler. Dette betyr at ved fjernhandel har du rett til å angre kjøpet innen 14 dager, uten å oppgi noen grunn. Vi på Hylte Hunting & Outdoor tilbyr også 30 dagers åpent kjøp, les mer under overskriften åpent kjøp. Uansett om du velger å benytte deg av angreretten eller åpent kjøp, er du som kunde ansvarlig for returfrakten. Fristen for å benytte angreretten regnes fra dagen etter at du mottok varen (dersom siste dag i angrefristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, kan du også angre kjøpet påfølgende ukedag). Har du kjøpt flere varer eller en vare som består av flere deler, regnes angrefristen fra den dagen du mottar siste vare eller siste del av varen. Er det snakk om vanlig varelevering over en viss tid, regnes imidlertid angrefristen fra du mottar første levering. Dersom det er en tjeneste som er kjøpt og du samtykker i at tjenesten begynner å utføres innen 14 dager, samtykker du i at det ikke er angrerett når tjenesten er fullført.

Du har rett til å undersøke produktet du har kjøpt før du returnerer det. For å gjennomføre en slik undersøkelse har du rett til å håndtere varen i den grad det er nødvendig for å fastslå dens egenskaper eller funksjon. Du kan med andre ord teste at produktet fungerer, men ikke bruke det til normal bruk og deretter returnere produktet. Les mer om dette under overskriften ”Avskrivninger”. Vær oppmerksom på at kontrollretten ikke kan gjøres gjeldende for varer som faller inn under § 11 punkt 4 i lov (2005:59) om fjernavtale og avtaler utenfor forretningslokaler. Eksempler på dette er enkelte maskiner og batterier.

Dersom du ønsker å angre kjøpet, må du gi oss skriftlig beskjed senest 14 dager etter at du har mottatt varen, når du har mottatt skriftlig godkjenning fra oss, gjør en retur ved å følge instruksjonene her, og returner produktet med tilsendt fraktseddel til Hylte Jakt & Lantman, Hantverksgatan 15, 314 34 Hyltebruk, Sverige.

Informasjon om angrerett og standardskjema for utøvelse av angreretten er også tilgjengelig på det svenske konsumentverkets hjemmeside.

Hvis du kansellerer kjøpet innen angrefristen som er angitt ovenfor, vil refusjonen skje uten unødig forsinkelse, senest 14 dager fra det tidspunktet du ga oss beskjed om at du ønsker å trekke deg fra kontrakten (at du ønsker å benytte din angrerett ). Refusjon betyr at vi betaler tilbake betalingene vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader i forbindelse med levering fra vårt lager, men ikke returfrakt. Hvis mulig, utføres refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte ved kjøpet, med mindre du uttrykkelig har avtalt en annen metode med oss. Selve refusjonen gjøres gratis. Hvis Walley mangler informasjon, vil de kontakte deg via e-post for å fullføre kreditten.

Åpent kjøp og bytte av produkt

Vi tilbyr åpent kjøp i 30 dager fra den dagen du mottok produktet i henhold til følgende betingelser – ubrukt produkt og uskadet originalemballasje. Ønsker du å benytte deg av åpent kjøp, send varen godt pakket tilbake med tilsendt returfraktseddel og merk at du ønsker å benytte åpent kjøp. Du som kunde er ansvarlig for returfrakten. Vi refunderer hele verdien av produktet til deg når produktet er returnert uskadet. Dersom originalemballasjen er skadet eller teipet på, trekkes det 20%. Dersom varen er skadet, foretas en individuell vurdering. Ved retur er kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transport. Det er viktig at du umiddelbart etter mottak av produktet sjekker at det samsvarer med bestillingen din og oppfyller dine forventninger, vi kan ikke akseptere et brukt produkt som retur.

MERK FØLGENDE! Retur av deler i en pakke betyr den vanlige kampanjeprisen for de resterende pakkevarene.

Hvis du ønsker å endre størrelse eller produkt, legg inn en ny bestilling. Du betaler for varene på vanlig måte og krediteres deretter din opprinnelige bestilling når vi har mottatt og bekreftet returpakken. Alternativt kan du logge inn på Walley.no eller via appen og flytte forfallsdatoen din frem.

Vennligst gjør en retur ved å følge instruksjonene her.

Returadresse: Hylte Jakt & Lantman, Hantverksgatan 15, 314 34 Hyltebruk, Sverige.

Hvordan returnerer jeg varer?

Hvis du ønsker å kansellere kjøpet, vennligst returner varen i originalemballasjen, komplett med emballasje og medfølgende dokumentasjon. Gjør en retur ved å følge instruksjonene her, og returner produktet med tilsendt fraktseddel til Hylte Jakt & Lantman, Hantverksgatan 15, 314 34 Hyltebruk, Sverige.

Returfrakt

Dersom du som kunde benytter din angrerett eller åpent kjøp, er du ansvarlig for fraktkostnaden når du sender varen tilbake. Vi ber deg om å håndtere og pakke varene varsomt før transport og følge våre anvisninger vedrørende emballasje. Pakk inn varen godt nok til at den ikke kan skades under transport og opptre med forsiktighet inntil du overleverer varen til transportøren. Ikke glem å alltid motta en leveringskvittering fra transportfirmaet og lagre denne til varen er ankommet Hylte Hunting & Outdoor sitt lager og du har fått godkjenning fra oss! Du kan velge å returnere med hvilken som helst transportør eller alternativt bruke vår fraktavtale og fraktkostnaden vil bli trukket fra kreditten din. Se tabell under:

Pakke til hentested 99 kr Eksempel motorsag, klær
Stykkgods Kontakt oss for pris Eksempel ryddesag
Pall Kontakt oss for pris Eksempel jordfres
Spesialtransport/spesialpall Kontakt oss for pris Eksempel drivhus, plentraktor

 

Noen unntak kan forekomme. Dersom du ønsker å benytte vår fraktavtale, vennligst kontakt vår kundeservice på info@hylte.no for fraktseddel og prisinformasjon.

Avskrivninger

Fra refusjonen vi foretar når du har benyttet deg av angreretten, kan vi trekke fra en verdi som tilsvarer verdifallet på varen du returnerer. Dette kan inkludere økte leveringskostnader som følge av ditt valg av leveringsmetode og verdireduksjon på varen som følge av håndtering av den i større grad enn det som var nødvendig for å fastslå dens egenskaper eller funksjon. Vi kan også inkludere en forholdsmessig andel av prisen for en tjeneste som ble delvis utført før du benyttet deg av angreretten dersom du uttrykkelig har bedt om at tjenesten skal utføres i angrefristen.

Produksjon av produkter og forbruksvarer

Varer og produkter som er spesialprodusert etter dine ønsker som kunde omfattes ikke av angreretten. Dette kan gjelde et produkt som er produsert eller vesentlig endret etter forbrukerens spesielle anvisninger eller som på annen måte gis et tydelig personlig preg, for eksempel produkter som produseres på bestilling og tilpasses kunden. Angreretten gjelder heller ikke varer som raskt kan forringes eller bli for gamle.

Reklamasjon

Dersom en vare du har kjøpt er feil, har du rett til å klage på produktet ved først å kontakte kundeservice på info@hylte.no. Som forbruker har du alltid rett til å annonsere produktet ditt i henhold til forbrukerkjøpsloven. Du bør gi en klagemelding så snart som mulig etter at du oppdager feilen, men senest tre år etter at du har mottatt varen.

Med feil menes opprinnelig feil på produktet som allerede var til stede da du mottok det, at produktet ikke stemmer med beskrivelsen, at det ikke kan brukes til det det er beregnet til, at det ikke samsvarer med det du som kjøper med rimelighet kunne forvente eller at den ikke er ledsaget av instruksjoner som er nødvendige for for eksempel installasjon, vedlikehold og bruk. Feil betyr imidlertid ikke forringelse av produktet som følge av en ulykke, forsømmelse, feil eller manglende service, feil drivstoff, feil montering eller unormal bruk. Reklamasjonsretten omfatter heller ikke normal slitasje og forbruksmateriell som kniver, belter etc. 

Avhengig av omstendighetene og hva slags feil som oppdages på produktet, kan Hylte Hunting & Outdoor tilby levering av erstatningsprodukt, utbedringstiltak i form av for eksempel reparasjon eller prisavslag. I enkelte unntakstilfeller kan du også ha rett til å heve kjøpet, dersom feilen er av vesentlig betydning for deg som kjøper og ikke andre tiltak er egnet.

Garanti

Som forhandler forholder Hylte Hunting & Outdoor AB seg til eventuelle produktgarantier brukt av produsentene av produktene vi selger. Garantiperioden for et spesifikt produkt finner du på produktsiden, viktig å huske er at garantitiden kan bli kortere dersom du kjøper produktet som bedrift og dermed bruker produktet til profesjonelle formål. Noen varer, for eksempel hagemaskiner, repareres av hylte.no eller annet autorisert serviceverksted for det respektive merke dersom det skulle oppstå en feil. For at service skal kunne utføres, må produktet sendes eller leveres til et autorisert serviceverksted. Ta kontakt med kundeservice for å finne ut hvilket verksted som bør benyttes. Reparasjoner i garantiperioden er gratis. Dersom feilen ikke dekkes av garantien vil det påløpe ekstra kostnader for undersøkelse, eventuell frakt eller levering og reparasjon. Bytte eller reparasjon av varer betyr ikke forlengelse eller ny garantiperiode.

  1. Garantien regnes fra kjøpsdatoen med mindre annet er oppgitt. Garantien gjelder kun dersom du har returnert produktet til oss på Hylte Hunting & Outdoor eller til et annet autorisert verksted av produktets merke.
  2. Garantien dekker produksjonsfeil og inkluderer nye reservedeler, eventuell frakt og arbeidslønn.
  3. Garantien dekker ikke slitedeler (som belter, kjeder osv.), håndteringsfeil, fryseskader på høytrykksspyler og vanningsutstyr, feil tilkobling, feil drivstoff, manglende vedlikehold, riper og mindre skader, lynnedslag, tyveri, brann eller andre årsaker fra ytre påvirkning m.m.
  4. Dersom produktet har serienummer, gjelder garantien kun dersom produktets serienummer fortsatt er synlig.
  5. Dersom undersøkelsen viser at det er en feil som ikke dekkes av garantien eller at det ikke er noen feil på produktet, vil du bli belastet for returfrakt og eventuelt feilsøkingsgebyr.

Bedrift

Bestiller du på hylte.no som næringsdrivende, gjelder kjøpsloven.

Force majeure

Hylte Hunting & Outdoor AB er ikke forpliktet til å oppfylle kjøpsavtaler i tilfeller hvor en ekstraordinær, uforutsigbar hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll, som ikke med rimelighet kunne vært forhindret, gjør at kjøpet, leveringen eller annen forpliktelse ikke kan oppfylles. Det samme gjelder dersom et slikt forhold vesentlig vanskeliggjør eller forsinker oppfyllelsen av en forpliktelse, hvorpå du som forbruker og Hylte Hunting & Outdoor AB har rett til å heve den berørte kjøpsavtalen.

Spørsmål, klager eller tvister

Tvister må først og fremst løses i enighet etter diskusjon med vår kundeservice. Dersom tvisten vedvarer, anvender vi såkalt alternativ tvisteløsning og følger avgjørelser fra alternative tvisteløsningsorganer. I Sverige kan du kontakte Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ved å sende brev til Box 174, 101 23 Stockholm eller lage en digital rapport på www.arn.se. Du har også mulighet til å klage via EUs nettbaserte plattform for tvisteløsning.

Kontakt oss

Velkommen til oss!

Vår styrke ligger i våre kunnskapsrike medarbeidere, som har lang erfaring med det vi selger. Jakt, fritid og jordbruk har vært vårt fokus siden 1911. Derfor kan du alltid føle deg sikker på at du får det rette svaret fra våre ærlige ansatte når du handler hos oss!

Vennlig hilsen Hylte Hunting & Outdoor

Om Hylte Hunting & Outdoor
Velkommen til oss
Kundeservice & Support
Dine rettigheter